ผู้บังคับบัญชาที่ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ

วันที่ 14 ธันวาคม 2558  เวลา 13.00 น.  นายสุวรรณ  นรพักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
มอบรางวัลผู้บังคับบัญชาที่ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ
"ดีเด่น และรางวัลลูกเสือ เนตรนารี ที่บำเพ็ญประโยชน์ "ดีเด่นประจำปี 2557

ข่าว กัญญา  ภูทวี /  ภาพ : วิษณุ  สนปี , เฉลิม  เขียวพุ่มพวง
********************************************************  

กลับด้านบน