การรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี

********************************************************************

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ บุคลากรของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต ๑
ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามเกียรติ เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่
และเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
ภาพ : รองธนาธิ เหรียญวิลาศ
********************************************************  

กลับด้านบน