ผู้บังคับบัญชาที่ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ

วันที่ 14 ธันวาคม 2558  เวลา 13.00 น.  นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
มอบรางวัลผู้บังคับบัญชาที่ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือ
"ดีเด่น และรางวัลลูกเสือ เนตรนารี ที่บำเพ็ญประโยชน์ "ดีเด่น
ประจำปี 2558 ณ
ห้องประชุมชาลวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

ข่าว กัญญา  ภูทวี /  ภาพ : วิษณุ  สนปี , เฉลิม  เขียวพุ่มพวง
********************************************************  


กลับด้านบน