พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ
          
 วันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายไชยา  สมถวิล นายอำเภอวชิรบารมี ณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง พ่อค้า ประชาชน บ้านหนองหญ้าปล้อง
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพะบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหนองหญ้าปล้อง ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
**********************************************************************  กลับด้านบน