บุคลากรทางการลูกเสือที่ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือดีเด่น
และคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี(ยุวกาชาด) ที่บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2559
 
          
ข่าว : กัญญา  ภูทวี
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************
  
 

กลับด้านบน
**********************************************************************  
สำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
โทร 056-990381-7
**********************************************************************