รางวัล สพท.ที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559 อันดับที่ 1

                    เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ  โรงแรมบีพี สมีหลา บีซ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา  นายสรพงษ์  กล่อมจิตต์  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
ได้เป็นตัวแทน สพป.พิจิตร เขต 1รับโล่เชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559 อันดับที่ 1 
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ดำเนินการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ
การยกย่อง ชมเชยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ตั้งใจพัฒนางานลูกเสือจนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจ
และห้เกียรติแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการในสังกัด ครู-อาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน
กิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้า จากการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือที่หลากหลาย มีคุณภาพ มีประโยชน์ เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี
และวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  จึงส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ได้รับรางวัล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 6 ปีซ้อน
คือระหว่างปีงบประมาณ2554 2559  และได้รับคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1 จำนวน 2 ปีซ้อน คือในปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559...

ข่าว : กัญญา  ภูทวี / ภาพ : สรพงษ์  กล่อมจิตต์
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************
  


กลับด้านบน