วันปิยะมหาราช
          
 วันที่ 23 ตุลาคม 2559  ณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระปิบะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
**********************************************************************  

กลับด้านบน