บุคลากรทางการลูกเสือที่ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือดีเด่น
และคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี(ยุวกาชาด) ที่บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2560
ของสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
 
          
ข่าว : กัญญา  ภูทวี
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************
  


กลับด้านบน
**********************************************************************  
สำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
โทร 056-990381-7
**********************************************************************