รับโล่เชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สกลภัทร เขียวฉ่ำ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 รับโล่เชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560
อันดับที่ 1 จาก สพฐ. ในที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 1/2561 กำหนดการประชุมในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561
ณ หอประชุม สพป.นครราชสีมา เขต 4 ซึ่ง สพฐ. ได้ดำเนินการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ การยกย่อง ชมเชยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ตั้งใจพัฒนางานลูกเสือจนเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจและ
ให้เกียรติแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการในสังกัด ครู-อาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้า
จากการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือที่หลากหลาย มีคุณภาพ มีประโยชน์ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี และวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
จึงส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ได้รับรางวัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 7 ปีซ้อน คือระหว่างปีงบประมาณ 2554 2560
และได้รับคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1 จำนวน 3 ปีซ้อน คือในปีงบประมาณ 2558,2559 และปีงบประมาณ2560

** Kanya  Phuthawee : News / Lom Wichai : Picture  **
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************
  กลับด้านบน
Back to top