เยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดพิจิตร
เมื่อ 18 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยกรรมการลูกเสือจังหวัดพิจิตร กรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ประธาน War Room
บุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานกิจการลูกเสือต่อนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ทำหน้าที่รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมคณะ ในโอกาสที่ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติงานค่ายลูกเสือ
และตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

** กัญญา ภูทวี :ข่าว / Cr.ปชส.สพป.พิจิตร เขต 1 : ภาพ **
www.scoutpck1.net   FB : Scout Phichit / admin : krulom
**********************************************************************

กลับด้านบน
Back to top