พิธีเปิด  /  การชุมนุมรอบกองไฟ

@ กิจกรรมผจญภัย   กิจกรรมบุกเบิก   กิจกรรมเดินทางไกล  กิจกรรมทักษะชีวิต @

## ค่ายโอฆะ   ค่ายสระหลวง  ค่ายสากเหล็ก   ค่ายวังทรายพูน  ค่ายโพธิ์ประทับช้าง  ค่ายสามง่าม  ค่ายวชิรบารมี ##

พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ สพป.พิจิตร เขต ๑
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
นายสุรชัย  ขันอาสา ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิจิตร(ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร)ประธานเปิดงาน
นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่ (ผอ.สพป
.พิจิตร เขต 1) กล่าวรายงาน
 

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อค่ายลูกเสือประจำจังหวัดพิจิตร
และผู้สนับสนุนการจัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญ สพป.พิจิตร เขต
1

รายชื่อผู้รับโล่
๑.นายทวีศักดิ์  จารุชาติ อดีตศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ๒.นายสุรเสน  ทั่งทอง  อดีต ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๑ ๓.นายเทอด  โหมดชัง  นายกสมาคมสโมสรจังหวัดพิจิตร
๔.นายธวัช  ภู่ผกา  นายก อบต.โรงช้าง  ๕.นายพิทยา  ผะอบเหล็ก ผอ.กลุ่มส่งเสริม สพป.พิจิตร เขต ๒  ๖.นายเจน  ตาลเลี้ยง ผอ.กองการศึกษา อบจ.พิจิตร
๗.นายสุวิทย์  วัชโรทยางกูร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ๘.อบจ.พิจิตร ๙.โรงพยาบาลพิจิตร ๑๐.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ๑๑.สถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตร
๑๒.อบต.โรงช้าง ๑๓.อบต.เมืองเก่า ๑๔.อบต.ป่ามะคาบ ๑๕.รพ.สต.โรงช้าง ๑๖.โรงเรียนเทศบาลปากทาง ๑๗.สายตรวจตำบลโรงช้าง


บรรยายพิเศษ โดย นายพงษ์ชัย  ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1


 บันทึกภาพโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์งานชุมนุมลูกเสือ สพป.พิจิตร เขต ๑
 

พิธีเปิด  /  การชุมนุมรอบกองไฟ

@ กิจกรรมผจญภัย   กิจกรรมบุกเบิก   กิจกรรมเดินทางไกล  กิจกรรมทักษะชีวิต @

## ค่ายโอฆะ   ค่ายสระหลวง  ค่ายสากเหล็ก   ค่ายวังทรายพูน  ค่ายโพธิ์ประทับช้าง  ค่ายสามง่าม  ค่ายวชิรบารมี ##